ระบบปฏิทินโรงเรียน

ระบบปฏิทินโรงเรียนเป็นอีกหนึ่ง Feature จากระบบ “จับจ่าย for School” ที่ช่วยลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อนของคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้การบริหารจัดการโรงเรียนง่ายขึ้น

ระบบปฏิทินโรงเรียนจาก “จับจ่าย for School” เป็น Feature ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกได้ไม่แพ้ Feature อื่นๆ โดยระบบปฏิทินโรงเรียนจะมีการแจ้งเตือนการประกาศหยุดเรียนในวันสำคัญต่างๆตามปฏิทิน สามารถแจ้งวันสอบ วันสำคัญ หรือแจ้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันหยุดได้เพิ่มเติมตามที่ทางโรงเรียนต้องการ จากแต่ก่อนที่ต้องส่งจดหมายเพื่อแจ้งวันหยุด วันสอบ หรือกิจกรรมต่างๆแก่ผู้ปกครอง อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งจดหมายไม่ถึงมือผู้ปกครอง หรือจดหมายหาย ระบบปฏิทินของ “จับจ่าย for School” จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

ระบบ “จับจ่าย for School” เป็นระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัล ที่มี Feature ครอบคลุมการบริหารจัดการโรงเรียนได้ทั้งหมด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าขึ้นไป