ระบบการชำระเงินที่สะดวกสบายในสหกรณ์ร้านค้าภายในโรงเรียน

ปัจจุบันร้านค้าในโรงเรียนมีระบบการชำระเงินเพื่อซื้อของในร้านค้า สหกรณ์ หรือโรงอาหารแตกต่างกันไป ทั้งการใช้เงินสด ใช้คูปอง ใช้ชิป แล้วแต่วิธีการที่แต่ละโรงเรียนจะเลือกใช้ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อสียแตกต่างกันไป แต่ระบบการชำระเงินในสหกรณ์ร้านค้าจากระบบ “จับจ่าย for school” จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชำระเงินภายในโรงเรียน พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงินของนักเรียนได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ

การชำระเงินในโรงเรียนเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะนักเรียนจำเป็นต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตภายในโรงเรียน ทั้งซื้ออาหาร ขนม เครื่องเขียน หรือของใช้อื่นๆ และเวลาในการพักแต่ละครั้งของนักเรียนก็มีเวลาจำกัด การแลกคูปองหรือแลกชิปก็กินเวลานักเรียนไปแล้วส่วนหนึ่งทำให้เวลาในการพักลดน้อยลง ระบบ “จับจ่าย for school” ได้ออกแบบระบบการชำระเงินสำหรับใช้ภายในโรงเรียน โดยระบบดังกล่าวจะใช้การสแกนลายนิ้วมือในการชำระเงิน นอกจากนี้ผู้ปกครองก็สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายในแต่ละวันของบุตรหลานของท่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน “จับจ่าย for school”

ระบบการชำระเงินของ “จับจ่าย for school” ออกแบบมาเพื่อทำให้การใช้จ่ายของนักเรียนในแต่ละวันสะดวกและรวดเร็วขึ้น และเป็นการนำร่องก่อนก้าวเข้าอยู่สังคมไร้เงินสดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้